Příspěvek

Foto

Den šestý - Bitva a Ostrov zmatených cest

Den šestý, čtvrtek • Napsal: Pirát Dave a pirátka Adel

Obě skupiny pirátů měly dnes společný program. Dopluly do lesa, kde započaly boj o vlajku. Velcí piráti se rozdělili na dva týmy a přidaly se k nim i dva týmy malých pirátů. Každý měl na rameni připnutou fáborku, která symbolizovala jeho život. Pokud mu byla fáborka stržena, „zemřel“ a musel se vrátit zpět na start, aby získal nový život.

Oba společné týmy mladších a starších se pak snažily si navzájem ukrást vlajku, kterou předtím vyvěsily na dobře ubránitelné místo.

Po několika velkých bitvách se program mladších a starších opět rozdělil. Velcí piráti si ještě párkrát zabojovali mezi sebou. Po večeři pak mladší hráli ve svých týmech hru lodě a starší pokračovali ve svých obchůdcích.

V noci ovšem znovu následoval další společný program. Jak malí, tak velcí piráti byli vysláni na noční dobrodružnou cestu za dračími vejci. Šli ve skupinkách podle svých týmů a snažili se nasbírat co největší počet vajec.

Foto

Komentář