Příspěvek

Foto

Den čtvrtý - Prozkoumali jsme Neprobádaný ostrov

Den čtvrtý, úterý • Napsal: Pirátka Adel

Dnes se malí piráti vyplavili na celodenní výlet. Velká část z nich si dokonce troufla jít na výlet spolu se staršími, s nimiž statečně došli až do Špindlerova Mlýna!

Ti, kteří šli kratší trasu ovšem také nezaháleli. Došli jsme oklikou až na rozhlednu Žalý, ze které jsme měli krásný výhled na Krkonoše. Zahlédli jsme dokonce i vrcholek Sněžky :).

Po cestě jsme hráli různé hry. Zpívalo se, děti předváděly různá zvířátka, zatímco se ostatní snažili uhodnout o jaké zvíře jde. Dokonce si někteří i zahráli vědomostní kvízy.

Z rozhledny Žalý jsme se pak vrátili druhou stranou zpět na hlavní koráb Báru. Některé děti si dokonce ještě udělaly zacházku do Benecka!

Celý den pak piráti zakončili společným táborákem s velkými dětmi, při kterém si opekli buřty a zazpívali písně za doprovodu kytar.

Foto

Komentář