Příspěvek

Foto

Den čtvrtý - celodenní výlet

10.7. • Napsal: Pirát Dave

Tentokrát se velcí piráti vydali na celodenní výlet. Při naloďování se k nim přidala i parta malých pirátů a společně se pak plavili do území Špindlerova Mlýna.

 

Plavbu jsme si zpestřovali různými hrami, například „Zem je láva“ či „Nálet“, což bukanýry velmi bavilo, ačkoliv u toho pár z nich „zemřelo“ J.

 

Ve Špindlerově Mlýně se obě skupiny dětí vylodily a využily volného času k objevování tohoto krásného města. Někteří se dokonce potkali i s Krakonošem!

 

Po cestě zpátky si pár pirátů, jak malých, tak velkých, všimlo znečištění okolního prostředí. Sehnali si odpadkové pytle a po celou dobu plavby zpět na Báru čistili les kolem sebe. Nasbírali plné čtyři pytle!

  

Celý den pak zakončili společným táborákem s malými dětmi, při kterém si opekli buřty a zazpívali písně za doprovodu kytar.

Foto

Komentář