Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o Ochraně osobních údajů

1. 	Svým souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti ALPATA, z.s.,
    se sídlem Mikanova 3260/1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČ: 06966799,
    zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, značka L 70081 (dále jen „Správce“)
    souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
    v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
    (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-	jméno a příjmení dítěte
-	datum narození dítěte
-	rodné číslo dítěte
-	e-mail a telefonní číslo
-	adresa
- 	zdravotní stav dítěte
-	zdravotní pojišťovna dítěte
-	fotografie pořízené na pořádané akci

2.	Uvedné osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:
-	průběh a podpora letního tábora
- 	evidence plnění
- 	statistické používání webových stránek k jejich možnému vylepšení
    Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. 	S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
     Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na alpata.spolek@gmail.com nebo
     dopisu na kontaktní údaje společnosti ALPATA, z.s.

4.	Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů,
     služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.	Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-	vzít souhlas kdykoliv zpět,
-	požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
-	vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
     popřípadě požadovat omezení zpracování,
-	požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-	podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Podmínky Cookies
Co jsou Cookies?
Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování
jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.
K čemu soubory Cookies používáme
•	ke správné funkčnosti našich stránek.
•	při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji.
Jaké soubory cookie používáme:
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy.
Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby,
než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle
nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení
samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
•	konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
•	trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
•	remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
•	analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme,
    jak jej uživatelé používají
•	esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a
které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).
Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.
Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky.
Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče.
Funkce Nápovědy přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje jak změníte toto nastavení.
Můžete také navštívit www.aboutcookies.org, které obsahují komplexní informace o tom,
jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů.